Профилактика на климатик

35 лв. – От 9000 до 12000 BTU


45 лв. – от 22000 до 24000 BTU


6 лв. – Зареждане на фреон (100гр.)

 

Годишен абонамент

30 лв. – От 9000 до 12000 BTU


35 лв. – от 22000 до 24000 BTU

Профилактиката на климатик включва

1. Преглед и почистване на вътрешно тяло на климатика


2. Преглед на външното тяло на климатика


3. Измерването на работното налягане и температура на изпарение на фреона


4. Почистване на филтърната секция


5. Проверка на електрическите връзки


6. Преглед и почистване на дренажната система